Podjetje je pridobilo finančno pomoč iz naslova ukrepa 8.6 Naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo in mobilizacijo lesa, operacija Naložbe v pred industrijsko predelavo les. S podprto investicijo bo podjetje zagotovilo dobro poslovanje podjetja in nenehen razvoj in stalno rast.

NAKUP HORIZONTALNEGA TRAČNEGA ŽAGALNEGA STROJA, ČELILNIKA, NAPRAVE ZA SUŠENJE LESA TER VILIČARJA

Splošni cilji

 • dobro poslovanje podjetja, katerega rezultat so vedno boljši poslovni rezultati,
 • nenehen razvoj in stalna rast podjetja,
 • zagotavljanje dobrih delovnih pogojev,
 • krepiti pozitiven odnos do okolja.

Specifični cilji projekta

 • v proizvodnjo uvesti nov stroj za čeljenje, horizontalno tračni žagalni stroj ter sušilnico,
 • optimizirati proizvodnjo,
 • doseči večjo produktivnosti,
 • dvig kakovosti našega dela,
 • še bolj dosledno upoštevanje zahtev naših kupcev,
 • pridobivanje novih kupcev,
 • boljši delovni pogoji za zaposlene,
 • okrepiti doprinos k varovanju okolja.

Pričakovani rezultati

 • lažji pristop k izdelavi lesenih izdelkov,
 • znižanje stroškov proizvodnje,
 • zmanjšanje sodelovanja z zunanjimi kooperanti in posledično zmanjšanje stroškov,
 • doseganje višje dodane vrednosti proizvodov,
 • zagotavljanje krajših dobavnih rokov,
 • dodatno zaposlovanje
 • povečanje prodaje
 • povečanje dodane vrednosti podjetja